Sponsoring

Sponsoring is van vitaal belang voor een sportvereniging in leven te houden. Dit geldt ook voor een waterski en wakeboard vereniging, dat hoge investeringen vergt en daarna een hoge kostprijs heeft. In de afgelopen jaren zijn veel commerciële kabelbaan exploitanten ontstaan, met een boot is dat een moeilijker verhaal omdat de capaciteit beperkt is.

Bij waterski & wakeboard vereniging De Ven is bewust de keuze gemaakt om de prijzen voor leden laag te houden om de sport toegankelijk te houden voor met name de jeugd. Het gevolg van deze keuze is dat we zo veel mogelijk taken uit laten voeren door te leden; van gediplomeerde trainers en bootpiloten tot de inkoop van de bar en het onderhoud. Een ander gevolg van deze keuze is dat gezocht moet worden naar externe financiële middelen om het voortbestaan de garanderen, hiervoor richten we ons op sponsoren.

Een sponsor zal zichtbaarheid krijgen, hetgeen beperkt is gezien het aantal leden maar de sport heeft een hoge aantrekkingskracht. Daarnaast is de  maatschappelijke rol belangrijk, om de jeugd te laten watersporten. Omdat een sponsor belangrijk is voor de ven, zullen haar leden zich hier ook maar gedragen, zo zullen de leden van De Ven zal zich onthouden van handelingen en/of gedra­gingen ten gevolge waarvan de goede naam van de sponsor in diskrediet kan worden gebracht.

Sponsoren tot €1.000
krijgen voor iedere €100,- een sessie kaart om weg te geven.

Sponsoren vanaf €1.000,- krijgen een banner met hun logo. De banner wordt opgezet bij het clubgebouw wanneer de club geopend is.
Er komt een logo op de sponsorpagina van onze website, met een link naar de website, om uw SEO te bevorderen.

Sponsoren vanaf €5.000
krijgen hun logo op 2 banners en klein op het shirt. Op de sponsorpagina komt een logo, plus de sponsor krijgt een pagina met tekst, wat extra bevorderlijk is voor uw SEO.

Daarnaast mogen zij een halve dag met gasten (15-20) komen en kunnen het water op onder begeleiding van professionele begeleiding. Daarnaast wordt er door de vrijwilligers voor een hapje en een drankje verzorgd.

Sponsoren vanaf €10.000
mogen zich hoofdsponsor noemen. Krijgen hun logo op 3 banners en groot op de club shirts. Naast een logo op de sponsorpagina en een eigenpagina, komt er ook een logo op onze homepage.

Daarnaast mogen zij een hele dag met gasten (30-40) komen en kunnen het water op onder professionele begeleiding. Daarnaast wordt er door de vrijwilligers voor een hapje en een drankje verzorgd en de dag wordt afgesloten met een geheel verzorgde BBQ.

Natuurlijk zijn tussenvormen ook mogelijk en kan de sponsoring in een contract vastgelegd worden